Pages

TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU SPM

RUMUSAN

Petikan membicangkan .........

Masalah =kekangan/halangan
Langkah =cara-cara,mekanisme
Peranan =fungsi,tanggungjawab

Pendahuluan  *keterangan tempat
                       >di negara kita
                       >di Malaysia
                       >di sekolah-sekolah ini
                       *keterangan masa
                       >pada masa ini
                       >pada zaman ini
                      *keterangan siapa
                       >dalam kalangan murid
                       >dalam kehidupan manusia

Isi tersurat =tambah penanda wacana sebelum isi yang lain
                    *Selain itu,
                    *Disamping itu,
                    *Seterusnya,
                    *Tambahan lagi,
                    *Akhirnya,

Isi tersirat =cara-cara
                  *kerajaan -kempen
                                  -denda
                                  -menguatkuasakan undang-undang

                  *media massa -mengiklankan dokumentari
                                          -memaparkan dokumentari

Kesimpulan

....................agar/untuk/supaya................